Du er her: Hovedsiden - Askøyslekt

Askøyslekt -en oversikt over slektsforskningskilder for Askøy kommune

Askøy kommune har ikke egen gårds- og ættesoge. Askøys historie i 3 bind av Anders Bjarne Fossen er en bygdehistorie
for dagens kommune. For å finne slekt fra Askøy må du i hovedsak tilbake til kildene; kirkebøker, folketellinger,
skifter, matrikler m.m. En del av kildene er tilgjengelig på Internett, hovedsakelig på Digitalarkivet.
Det er utgitt bygdebøker for de fleste kommuner rundt Askøy, og flere er under arbeid. Det er også utarbeidet
noen slektsregistre.Grensene for dagens Askøy kommune er fra 1964 og inkluderer deler av Herdla og
Alversund kommuner. Da Askøy herrad ble opprettet i 1837 bestod kommunen av Søndre Askøy (Nordrelandet),
Laksevåg og Loddefjord/Alvøen (Søndre Landet). Laksevåg og Loddefjord ble egne kommuner i 1918.
Herdla kommune ble opprettet i 1872 med øyen Herdla som sentrum. I 1964 ble Herdla delt mellom Askøy,
Øygarden og Meland. Hanevik krets på nord-østre Askøy ble samtidig overført fra Alversund til Askøy.

Kilder og ressurser

Digitalarkivet
Kirkebøker og folketellinger samt annet edb-registrert arkivmateriale i Riksarkivet og
statsarkivene. Riksarkivet har skannet alle norske kirkebøker og lagt de ut på Digitalarkivet. Kildene i
Digitalarkivet er ordnet etter både dagens og datidens kommunegrenser.

DIS / Norge - Databehandling i slektsforskning
Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling
og Internett brukes som hjelpemiddel. DIS/Norge er et uunnværlig forum for slektsforskeren. DIS/Norge
har en god oversikt over de skiftende grensene for kommuner og prestegjeld/sokn. Andre slektsforskere
er ofte en god kilde når du står fast.

Askøy folkebibliotek
Biblioteket har kirkebøkene på mikrofilm for Askøy og Herdla, og trykte utgaver av folketellingene.
Biblioteket har en god samling av bygdebøker for kommunene rundt Askøy, og etter hvert Hordaland for øvrig.
Det er utgitt noen slektsregistre med Askøy og Herdla slekt.

Lister over: Kirkebøker og folketellinger

Lister over: Bygdebøker

Lister over: Slektsregistre

Bergen offentlige bibliotek
Bergen offentlige bibliotek har bygdebøker fra Hordaland og det meste av landet for øvrig. Lokalhistorisk avdeling har
også kirkebøkene for hele Hordaland på mikrofilm, samt en rikholdig lokalsamling for Bergen og omegn.

Statsarkivet i Bergen
Statsarkivet i Bergen har bygdebøker for Hordaland og Sogn og Fjordane, samt de fleste av de andre kildene som
er aktuelle for Hordaland, trykt eller på mikrofilm.